sunnuntai 3. maaliskuuta 2019

Nimetön vai nimellinen tuomarointi?

AMV-kilpailuissa on vuosittain ollut aiheena tuomaroinnin eri käytäntöjä, joista ehkäpä eniten keskustelua herättää ero nimellisen ja nimettömän tuomaroinnin välillä. Molemmissa käytännöissä on monia hyviä ja huonoja puolia, eikä siten voida määrittää yhtä oikeaa tai väärää toimintatapaa. AMV.fi-kilpailuissa onkin tästä syystä käytössä molemmat tuomarointitavat, jotka vaihtelevat kilpailujen olosuhteiden mukaan. On mielekästä, että AMV-kilpailut, kuten conitkaan, eivät ole toistensa suoria peilikuvia.

Asian selkeyttämiseksi viime syksynä AMV.fi-tiimin kesken sovittiin selkeä linjaus eri tuomarointikäytäntöjen osalta.

Kilpailuissa, joiden säännöissä on julkaisukielto, tehdään tuomarointi AMV-vastaavan päätöksen mukaan joko nimettömästi tai nimimerkein. (Videoiden tulee olla uusia, eli ei aiemmin julkisesti saatavilla).

Kilpailuissa, joiden säännöissä sallitaan julkaisu, toimitetaan videot tuomareille nimimerkein. (Videon saa julkaista ennen kilpailua).

Jälkimmäisessä tapauksessa, kun kilpailuvideon on saanut julkaista ennen kilpailua, tulevat tekijöiden nimimerkit siis tuomarien tietoon. Tämä on mielekästä, koska videon pystyy joka tapauksessa halutessaan löytämään Internetistä, nimitiedon kera.

Jos taas kilpailussa on julkaisukielto, voi AMV-vastaava päättää onko tuomarointi nimetön vai nimellinen. Koska kilpailussa on julkaisukielto, ei videoita voi löytää Internetistä ennen kilpailua videon tai editoijan nimellä. Tällöin AMV-vastaavan on myös mahdollista priorisoida nimetöntä tuomarointia, koska videot eivät ole ennestään kenenkään saatavilla, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Nimettömässä tuomaroinnissa ehkä merkittävin haaste on tiettyjen osallistujien erottuminen ilman nimimerkkiäkin. Kilpailuihin osallistuvat editoijat ovat usein samoja kuin aiemmissa kilpailuissa. Nimettömässä tuomaroinnissa nämä kilpailijat saattavat joutua eriarvoiseen asemaan tunnistettavan tyylinsä vuoksi. Tällöin heidän anonymiteettinsä mitätöityy tuomarin silmissä, sillä osa tuomareista on aktiivisia AMV-yhteisössä ja osaavat usein tunnistaa tyylit. Uudemmat editoijat, joiden tyyli ei ole yhtä hyvin tunnettu, puolestaan säilyttävät anonymiteetin. Tämän myötä kilpailijat asettuvat eriarvoiseen asemaan.

Nimellisessä tuomaroinnissa taas voidaan vaikuttaa kilpailussa finalistien monipuolisuuteen. Vaikutus ei näy tuomarien pistelistoilla korkeimmilla sijoituksilla olevien videoiden kohdalla, mutta viimeisiä finalisteja valittaessa monipuolisuus esittää tärkeää roolia. Tasapistetilanteissa voidaan nimellisessä tuomaroinnissa palkinto myöntää osallistujalle, joka ei ole saamassa palkintoa ennestään. Nimitieto voi siis kallistaa vaakakuppia tasaisessa valintatilanteessa. Luonnollisestikaan nimitieto ei koskaan ohita pistejärjestystä, mutta tasapisteet ovat hyvin yleinen haaste viimeisiä finalisti- tai palkintosijoja valittaessa.

AMV.fi takaa jatkossakin reilun ja puolueettoman tuomaroinnin kilpailuissaan, tuomarointikäytännöstä riippumatta. Jokaisessa kilpailussa päävastuu on AMV-vastaavalla, joka johtaa tuomarointia ja voi puuttua siihen ongelmatilanteissa. Prioriteettina on aina reilu ja oikeudenmukainen esikarsinta.